0183 631 800 0183 631 800
0183 631 800 algemeen@dnalegal.nl

Vandaag hebben het MC Slotervaart te Amsterdam en de MC IJsselmeerziekenhuizen met locaties in Lelystad, Emmeloord en Dronten surseance van betaling aangevraagd. De patiënten die momenteel in beide ziekenhuizen worden behandeld, kunnen gelukkig blijven rekenen op adequate zorg. Zie voor meer informatie de brief van 23 oktober 2018 van de minister aan de Tweede Kamer.

Er is door de MC ziekenhuizen niet gekozen voor de aanvraag van een zogenaamde stille bewindvoering, zoals dat bijvoorbeeld in 2013 het geval was bij het Ruwaard van Putten Ziekenhuis. Het voordeel van een stille bewindvoering is dat in alle rust achter de schermen kan worden gewerkt aan een doorstart. De kans op een succesvolle doorstart wordt hierdoor vergroot. Een stille bewindvoering, waarvoor tot op heden overigens een formele wettelijke basis ontbreekt, wordt namelijk niet direct openbaar bekend gemaakt. Een belangrijke reden om op dit moment desondanks niet te kiezen voor een stille bewindvoering is de onduidelijkheid die er bestaat over de juridische status van het personeel bij een doorstart na een stille bewindvoering. Die onduidelijkheid is met name door de Estro-uitspraak ontstaan (klik hier voor het arrest). De uitspraak van het EU-hof leidt ertoe dat vooraf geen duidelijkheid kan worden verstrekt over het antwoord op de vraag of werknemers – bij een doorstart na faillissement waaraan een stille bewindvoering vooraf is gegaan – een beroep kunnen doen op de arbeidsrechtelijke bescherming bij overgang van een onderneming (en daarmee op behoud van hun baan en bijbehorende arbeidsvoorwaarden). Veiligheidshalve wacht de rechtspraktijk daarom tot de stille bewindvoering een wettelijke basis heeft gekregen. Tevens wordt verwacht dat vanaf dat moment meer zekerheid kan worden verstrekt over de arbeidsrechtelijke positie van de betrokken werknemers. De wet die dit moet regelen is in behandeling bij de Eerste Kamer (klik hier voor de brief van 11 april 2018 van de minister aan de Eerste Kamer hierover). Hopelijk wordt de stilte over de stille bewindvoering spoedig door de Eerste Kamer doorbroken.

Vragen?

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met Johan Noteboom (0183 – 631800 of noteboom@dnalegal.nl).

 

DNA-Legal  maakt gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen