Insolventierecht

Vraag gratis de brochure met 10 tips aan

DNA-Legal heeft veel expertise en ervaring in het insolventierecht, zowel als advocaat van ondernemingen in het zicht van faillissement, als van ondernemingen die zaken doen met bedrijven met betalingsproblemen. Daarnaast worden wij zelf regelmatig door de rechtbank als curator in faillissementen benoemd.

U kunt bij ons terecht voor deskundig advies over een reorganisatie, herstructurering of doorstart. Wij schakelen snel, helpen u uw prioriteiten te bepalen en denken strategisch met u mee. Daarnaast kunt u bij ons terecht in het onverhoopte geval van een faillissement. Omdat wij zelf ook regelmatig als curator in faillissementen worden benoemd.

 

Juridisch advies bij financiële problemen, een reorganisatie of herstructurering

Staat uw onderneming er financieel niet rooskleurig voor? Dan is het belangrijk dat u probeert om zelf de regie te houden. Er zijn wellicht mogelijkheden om op korte termijn financiële ruimte te creëren. Denkt u daarbij aan betalingsregelingen met grote schuldeisers, een crediteurenakkoord met alle schuldeisers of (nieuwe) afspraken met banken of de Belastingdienst. Met deze ruimte krijgt u tijd, die u kunt gebruiken om te onderzoeken of u uw onderneming kunt laten voortbestaan. Dat kan ook in afgeslankte vorm zijn, bijvoorbeeld na een reorganisatie of herstructurering.

DNA-Legal adviseert u graag over uw mogelijkheden als uw onderneming in zwaar weer verkeert. Daarnaast kunnen wij u niet alleen bijstaan tijdens de onderhandelingen met uw schuldeisers en financiële instanties, maar ook bij een eventuele reorganisatie of herstructurering.

Juridisch advies bij faillissement en bestuurdersaansprakelijkheid

Is uitstel van betaling, een reorganisatie of herstructurering niet zinvol (gebleken) en een faillissement onafwendbaar? Dan zijn de gevolgen vaak groot. Bij een faillissement raakt u namelijk de controle over uw onderneming kwijt. De rechtbank benoemt een curator, die het faillissement zal afwikkelen en daarbij vooral de belangen van uw schuldeisers zal behartigen. Het is dan vaak nodig om met de curator te overleggen of te onderhandelen. U kunt zich daarbij laten bijstaan door de advocaten van DNA-Legal. Omdat wij zelf regelmatig worden aangesteld als curator in faillissementen weten wij wat een curator belangrijk vindt. Met deze kennis zijn we u graag van dienst.

De curator zal ook de aanloop van het faillissement en uw rol daarin gaan onderzoeken. Heeft u voorafgaand aan het faillissement niet aan uw wettelijke en statutaire verplichtingen voldaan? Was er sprake van wanbeleid of zelfs fraude? Dan kan de curator u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen voor de financiële tekorten in het faillissement. Dit wordt bestuurdersaansprakelijkheid genoemd. DNA-Legal staat u graag bij als de curator u aansprakelijk heeft gesteld.

Maar ook als uw onderneming alleen nog maar in zwaar weer verkeert is het erg belangrijk dat u zich tijdig goed laat adviseren over eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. De insolventierechtspecialisten van DNA-Legal hebben veel ervaring met faillissementen. Zij kunnen dus goed beoordelen of u in het onverhoopte geval van een faillissement risico loopt om als bestuurder aansprakelijk te worden gesteld en zij weten welke maatregelen u moet nemen om dat te voorkomen.

Zaken doen met een onderneming in zwaar weer

Ook als het uw eigen onderneming voor de wind gaat, maar u te maken krijgt met een onderneming in zwaar weer kunt u te maken krijgen met juridische vragen en uitdagingen. Want hoe stelt u de betaling van uw facturen veilig, terwijl u een goede klantrelatie behoudt? Hoe kunt u zekerheden uitwinnen? Hoe zorgt u ervoor dat een eventuele betalingsachterstand of betalingsregeling uw cashflow niet in gevaar brengt? Wanneer en onder welke voorwaarden gaat u eigenlijk akkoord met een betalingsregeling of crediteurenakkoord? En wanneer en hoe vraagt u het faillissement aan?

Neemt u als u met dit soort vragen zit gerust contact op met de specialisten van DNA- Legal. Wij adviseren u graag. Snel en vakkundig.

 

 

Niet alle velden zijn juist ingevuld.
Controleer uw gegevens en probeer het opnieuw.

Het formulier kan niet verzonden worden, probeer het later opnieuw.

Het formulier is verzonden, wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wat kunnen wij voor u doen?
Dit veld is niet juist ingevuld
Dit veld is niet juist ingevuld
Dit veld is niet juist ingevuld
Dit veld is niet juist ingevuld
Dit veld is niet juist ingevuld