Onze diensten

Juridische loods bij ondernemers in zwaar weer op weg naar rustiger vaarwater.

Staat uw onderneming er financieel niet rooskleurig voor? Dan is het belangrijk dat u probeert om zelf de regie te houden. Er zijn wellicht mogelijkheden om op korte termijn financiële ruimte te creëren. Denkt u daarbij aan betalingsregelingen met grote schuldeisers, een crediteurenakkoord met alle schuldeisers of (nieuwe) afspraken met banken of de Belastingdienst. Met deze ruimte krijgt u tijd, die u kunt gebruiken om te onderzoeken of u uw onderneming kunt laten voortbestaan. Dat kan ook in afgeslankte vorm zijn, bijvoorbeeld na een reorganisatie of herstructurering.


DNA-Legal adviseert u graag over uw mogelijkheden als uw onderneming in zwaar weer verkeert. Daarnaast kunnen wij u niet alleen bijstaan tijdens de onderhandelingen met uw schuldeisers en financiële instanties, maar ook bij een eventuele reorganisatie of herstructurering.


Is uitstel van betaling, een reorganisatie of herstructurering niet zinvol (gebleken) en een faillissement onafwendbaar? Dan zijn de gevolgen vaak groot. Bij een faillissement raakt u namelijk de controle over uw onderneming kwijt. De rechtbank benoemt een curator, die het faillissement zal afwikkelen en daarbij vooral de belangen van uw schuldeisers zal behartigen.


Doorstart

Het is dan vaak nodig om met de curator te overleggen of te onderhandelen (bijvoorbeeld in het geval u een doorstart wil realiseren). U kunt zich daarbij laten bijstaan door de advocaten van DNA-Legal. Omdat wij zelf regelmatig worden aangesteld als curator in faillissementen weten wij wat een curator belangrijk vindt. Met deze kennis zijn we u graag van dienst.


De curator zal ook de aanloop van het faillissement en uw rol daarin gaan onderzoeken. Heeft u voorafgaand aan het faillissement niet aan uw wettelijke en statutaire verplichtingen voldaan? Was er sprake van wanbeleid of zelfs fraude? Dan kan de curator u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen voor de financiële tekorten in het faillissement. Dit wordt bestuurdersaansprakelijkheid genoemd. DNA-Legal staat u graag bij als de curator u aansprakelijk heeft gesteld.Neem contact op