Diensten

 De advocaten van DNA-Legal richten zich specifiek op ondernemingen. DNA-Legal is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en het insolventierecht. DNA-Legal biedt hierbij de volgende vier diensten aan:

  1. MKB-ondernemers die een zakelijk geschil hebben, helpen dit op te lossen;
  2. Juridische loods bij ondernemers in zwaar weer op weg naar rustiger vaarwater;
  3. Juridische gids bij ondernemers die met een overname te maken hebben;
  4. Afgeven second opinion op het gebied van het ondernemingsrecht of het insolventierecht.

 

1. Oplossen zakelijk geschil

Ook al is alles bij de start van uw onderneming nog zo goed vastgelegd, en waren u en uw zakenpartner nog zo optimistisch en vol energie, een geschil kan altijd voorkomen. Geschillen over strategie, koers, samenwerking of andere onderwerpen. Leiden die meningsverschillen tot conflicten? Dan kunnen die conflicten gevolgen hebben voor de besluitvorming binnen de onderneming, met onbestuurbaarheid van de onderneming tot gevolg. Om dit te voorkomen is het belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium juridisch advies in te winnen van een gespecialiseerde ondernemingsrechtadvocaat. 

Daarnaast staan wij u ook bij in geval van andere geschillen die het hart van de onderneming raken. Denk aan een belangrijk geschil met een leverancier, afnemers, verhuurder, werknemer, curator, bank, ander bedrijf, etc.

Kortom: heeft u een (dreigend) zakelijk geschil? DNA-Legal staat voor u klaar. 

 2. Juridische loods bij ondernemers in zwaar weer op weg naar rustiger vaarwater

Staat uw onderneming er financieel niet rooskleurig voor? Dan is het belangrijk dat u probeert om zelf de regie te houden. Er zijn wellicht mogelijkheden om op korte termijn financiële ruimte te creëren. Denkt u daarbij aan betalingsregelingen met grote schuldeisers, een crediteurenakkoord met alle schuldeisers of (nieuwe) afspraken met banken of de Belastingdienst. Met deze ruimte krijgt u tijd, die u kunt gebruiken om te onderzoeken of u uw onderneming kunt laten voortbestaan. Dat kan ook in afgeslankte vorm zijn, bijvoorbeeld na een reorganisatie of herstructurering.

DNA-Legal adviseert u graag over uw mogelijkheden als uw onderneming in zwaar weer verkeert. Daarnaast kunnen wij u niet alleen bijstaan tijdens de onderhandelingen met uw schuldeisers en financiële instanties, maar ook bij een eventuele reorganisatie of herstructurering.

Is uitstel van betaling, een reorganisatie of herstructurering niet zinvol (gebleken) en een faillissement onafwendbaar? Dan zijn de gevolgen vaak groot. Bij een faillissement raakt u namelijk de controle over uw onderneming kwijt. De rechtbank benoemt een curator, die het faillissement zal afwikkelen en daarbij vooral de belangen van uw schuldeisers zal behartigen. Het is dan vaak nodig om met de curator te overleggen of te onderhandelen (bijvoorbeeld in het geval u een doorstart wil realiseren). U kunt zich daarbij laten bijstaan door de advocaten van DNA-Legal. Omdat wij zelf regelmatig worden aangesteld als curator in faillissementen weten wij wat een curator belangrijk vindt. Met deze kennis zijn we u graag van dienst.

De curator zal ook de aanloop van het faillissement en uw rol daarin gaan onderzoeken. Heeft u voorafgaand aan het faillissement niet aan uw wettelijke en statutaire verplichtingen voldaan? Was er sprake van wanbeleid of zelfs fraude? Dan kan de curator u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen voor de financiële tekorten in het faillissement. Dit wordt bestuurdersaansprakelijkheid genoemd. DNA-Legal staat u graag bij als de curator u aansprakelijk heeft gesteld.

 
3. Juridische gids bij ondernemers die met een overname te maken hebben

Staat u voor een overname? Dan is het belangrijk om niet te lang te wachten met het inwinnen van juridisch advies. Een gespecialiseerde ondernemingsrechtadvocaat wijst u niet alleen op de juridische risico’s, maar denkt ook graag praktisch met u mee over commerciële kansen. 
DNA-Legal heeft ervaring met overnames. Wij staan daarbij zowel kopers als verkopers bij. Wij kunnen u tijdens het gehele transactieproces constructief begeleiden. U kunt bij ons terecht voor het opstellen van de geheimhoudingsverklaring en de intentieverklaring, maar ook voor het boekenonderzoek. Vervolgens kunnen wij u adviseren bij de onderhandelingen of de onderhandelingen met of namens u voeren. Moet het overnamecontract worden beoordeeld of opgesteld? Ook dan kunt u bij ons terecht. Ontstaan er na het afronden van de overname toch nog geschillen, bijvoorbeeld omdat de andere partij zijn verplichtingen niet (volledig) nakomt? Dan staan wij voor u klaar. 


4. Afgeven second opinion

Indien u behoefte heeft aan een second opinion op het vlak van het ondernemings- of insolventierecht neem dan contact op. Indien u een second opinion wilt vanwege een conflict met uw rechtsbijstandsverzekeraar over de kans van slagen van het voeren van een rechtszaak kunnen wij u ook bijstaan. De kosten verbonden aan afgifte van de second opinion kunnen dan doorgaans bij de rechtsbijstandsverzekeraar in rekening worden gebracht.

Niet alle velden zijn juist ingevuld.
Controleer uw gegevens en probeer het opnieuw.

Het formulier kan niet verzonden worden, probeer het later opnieuw.

Het formulier is verzonden, wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wat kunnen wij voor u doen?
Dit veld is niet juist ingevuld
Dit veld is niet juist ingevuld
Dit veld is niet juist ingevuld
Dit veld is niet juist ingevuld
Dit veld is niet juist ingevuld