2019-09-08

Rechtbank werpt stellingen van Domino’s Pizza als dominostenen om

Vraag stellen? Neem contact op

De rechtbank Rotterdam heeft vonnis gewezen in een geschil tussen Domino’s Pizza Netherlands B.V. (Domino’s Pizza) aan de ene kant en een belangenvereniging van haar franchisenemers en meer dan honderd afzonderlijke franchisenemers aan de andere kant. Het geschil draait om de vraag of Domino’s Pizza haar franchisenemers kan dwingen open te gaan tijdens de lunch.


Verschillende typen franchiseovereenkomsten

De rechtbank is van oordeel dat dit afhangt van de tekst van de betreffende franchiseovereenkomst. Er zijn drie groepen overeenkomsten, die zijn afgesloten in drie verschillende perioden. Alleen onder de groep overeenkomsten van de laatste periode, waarin expliciet middagopeningstijden zijn opgenomen, kan Domino’s Pizza haar franchisenemers in principe verplichten tot een lunchopening. De franchisenemers hebben deze verplichting bewust op zich genomen en het uitgangspunt is dat zij daaraan gebonden zijn.


Foutje bedankt

Of redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen handhaving van die verplichting, kan niet in het algemeen worden beoordeeld, maar moet worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden per individueel geval. Om die individuele beoordeling is in deze zaak niet gevraagd. De vordering tot het formuleren van een algemene uitzondering wordt afgewezen.


Geen verplichting

Voor de twee eerdere groepen overeenkomsten heeft de rechtbank geoordeeld dat de franchisenemers bij het sluiten van die overeenkomsten ervan uit mochten gaan dat zij afspraken maakten met betrekking tot het verkopen van avondmaaltijden. Zij hoefden er niet van uit te gaan dat zij ook in de middag maaltijden moesten gaan verkopen. Zij kunnen hier dus ook niet toe worden verplicht.


Openingsverplichting op straffe van dwangsom afgewezen

Domino’s Pizza had van haar kant gevraagd alle franchisenemers te bevelen ’s middags open te gaan, op straffe van een dwangsom. De rechtbank is van oordeel dat deze vordering, die geen onderscheid maakt tussen de verschillende franchisenemers die verschillende overeenkomsten hebben, te ruim geformuleerd is en heeft deze daarom afgewezen.


Volledige uitspraak lezen?

2023-02-02

Afscheid Albert Dunsbergen

Na ruim 38 jaar als advocaat heeft Albert Dunsbergen besloten met ingang van 1 januari 2023 afscheid te nemen van de advocatuur. Met veel plezier is hij al die jaren advocaat in Gorinchem geweest.

Lees bericht
2022-02-08

Webinar Zekerheden III

Webinar: Had ik maar zekerheid! over Persoonlijke zekerheden

Lees bericht